CENA 5440.00

n

POZOVITE NAS ili POPUNITE FORMULAR ZA UPIT KLIKOM OVDE 

n

Pozovite 063/342-380 ili pošaljite mejl na zdravljeonlineshop@gmail.com

n

Description

n

n

 Hitozan – za detoksikaciju, obnovu strukture kapilara  i limfnih sudova


n

O Hitozanu najvažnije:

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Sastav: hitin (CHITIN), hitozan (CHITOSAN).Pakovanje: 100 kapsula „HITOZAN“ za detoksikaciju, obnovu strukture kapilara  i limfnih sudova.


n
nSastav Hitozana: izgrađen je od ljušture crvenonoge krabe putem eliminisanja acila(jedinjenja ugljenika) koji hitinu daje čvrstinu. Prečišćeni hitin – „hitozan“ predstavlja jon s pozitivnim naelektrisanjem i visokim stepenom aktivnosti, koji zavisi od stepena prečišćenosti hitina acilovanjem.
n
n„Hitozan“ je biološko celulozo vlakno koje je po svojim svojstvima slično ljudskom fibrinu (jedna od komponenata procesa zgrušavanja krvi). U svom sastavu sadrži: hitozan u prahu  – 85%, hitin – 15%.
n
nHitozan je prirodni proizvod koji reguliše fiziološke funkcije organizma.
n
nOn je izrađen od oklopa morskih crvenonogih kraba. U svetu je „Hitozan“ veoma popularan. On predstavlja funkcionalni preparat sa lekovitim svojstvima. „Hitozan“ usporava proces starenja, jača imunitet, predstavlja dobro preventivno sredstvo, reguliše biološke ritmove i omogućuje brz oporavak organizma.
n
n„Hitozan“ je napravljen na osnovu teorije tradicionalne kineske medicine. Izrađen je od prirodnih sirovina i njegovo delovanje na organizam se ne zasniva na tome da leči neko određeno oboljenje, već da reguliše sve biološke procese i funkcije ljudskog organizma i da stvara najoptimalnije uslove za biološku ravnotežu u njemu, što omogućuje čoveku da se oseća lagodno.
n

Sastojci i posebne prednosti „Hitozana“:

n

Sastojci: hitin (CHITIN), hotozan (CHITOSAN).

nHitin je po svojoj strukturi sličan fibrinu u obliku polimera sa pravim lancem, sastoji se od 1000-3000 komada I-monoacetilne glukoze. Hitozan je acetilovani hitin, tj. produkt dobijen eliminisanjem acila. Što je veći stepen eliminacije acila to je funkcionalniji efekat ovog proizvoda. Čistoća proizvoda koji je napravila kompanija „Tjanši“ posle eliminisanja acila veća je od 80%.
n

O HITOZANU video POGLEDAJ


n

n
n

Osobenosti Hitozan-a

nDirektno sa hitozanom je povezan hitin koji je poznat samo uskom krugu stručnjaka.
n
nKakav je to jedinstveni prirodni biopolimer? Po hemijskoj građi hitin podseća na drugi prirodni biopolimer – celulozu, od koje su izgrađeni čvrsti omotači ćelija biljaka, nekih gljiva i bakterija.
n
nHitin se podseća na čvrste oklope zglavkara. Mnogo manje je poznato da on ulazi u sastav gljiva u kojima su kombinovana fundamentalna svojstva kako biljaka, tako i životinja. Hitin je ustvari svojevrsna „životinjska“ celuloza. Za takvu analogiju postoje i biološka opravdanja: glikozni ostaci hitina imaju acetamidnu grupu koja nije karakteristična za biljnu celulozu, a ona hitinu daje jedinstvena svojstva.
n
nPrvi put je hitin izdvojen iz gljiva, tačnije iz muhare, i nazvan je fungin (od lat. fungus – gljiva). Kasnije je fungin nađen u pokrilju (prvi par krila) gundelja i preimenovan je u hitin (od „hitona“ – dela odeće koji su nosili u antičkoj Grčkoj). Sve to se događalo početkom XIX veka u Francuskoj, a hitina su se setili tek sto godina kasnije z Rusiji i Nemačkoj. Ruski hemičari su pokušavali da koriste hitin u proizvodnji baruta, a nemački stručnjaci firme „Henkel und K“ počeli su da proizvode hitin u velikim količinama posle prerade micelijuma gljiva roda Fusarium.
n
nZa vreme Prvog svetskog rata u Nemačkoj nije bilo dovoljno hrane, pa su počele da se prodaju masnoće čak i nižih gljiva. Preostali hitin marljivi Nemci nisu odbacivali, već su ga obrađivali pomoću alkalija i dobijali su hitin-ksantat, koji je zatim korišćen u tekstilnoj industriji za izradu vlakna visoke čvrstoće.
n
nU prirodi hitina nama manje od celuloze, otprilike 100 milijardi tona, a pri tome se te rezerve obnavljaju ako se prema njiva odnosimo domaćinski. Ali, ako su glavni izvor celuloze više biljke, jednostavnije rečeno – drvo, koje se lako dobija i kultiviše, sa izvorom hitina stvar je malo složenija.
n
nViše puta i u razna vremena predlagano je da se hitin proizvodi od korala i hidrozoa, od gundelja i vodenih buba, pa čak i bubašvaba (s obzirom na njihovu nezahtevnost i brojnost, kao i visok sadržaj poliaminosaharida (do 35% telesne mase). Ali za sada je ekonomski opravdano dobijanje hitina samo od oklopa morskih rakova i od nižih gljiva. Još jedan perspektivan izvor hitina su diatomee.
n
nOd njih se mogu dobijati visokokristalna hitinska vlakna (takav hitim se naziva hitan). Uzgred, zapaženo je da diatomee, pošto su biljke, ugrožavaju monopol životinja i gljiva na poliaminosaharide.
n
nSve niže gljive kao izvor za dobijanje hitina takođe ne daju mira istraživačima. U poređenju s drugim organizmima koji proizvode hitin gljive brže rastu, a akumuliranje njihove biomase ne zavisi od sezone i ćudi vremena.
n
nMogu se gajiti na relativno jeftinim supstratima, na primer na tečnom otpadu iz industrije celuloze i papira, otpadu prehrambene industrije koji sadrži skrob itd. Osim toga, kod mikrobiološke proizvodnje limunske kiseline, antibiotika i mnogih drugih korisnih materija ostaje biomasa gljive koja se može usmeriti na proizvodnju hitina. I najzad, u poređenju krabljim, izvori hitina iz gljiva imaju niz tehnoloških prednosti: sirovina ne mora da se usitnjava i da se odstranjuje kalcijum-karbonat, proizvod može da se ekstrahuje slabijim kiselinama i bazama.
n
nSam hitin se ne rastvara u vodi i organskim rastvaračima, što stvara izvesne teškoće kod njegove praktične primene. Ali, ako se on deacetiluje, dobija se hitozan koji se sastoji od ostataka D-glukozamina. Ovaj polimer se dobro rastvara u slabim kiselinama, na primer u sirćetnoj. U poslednje vreme upravo sam hitozan, a ne hitin interesuje lekare, tekstilce, uzgajivače biljaka itd.
n
nDanas je moguće nabrojati najmanje stotinu različitih oblasti primene hitina, hitozana i njihovih proizvoda. Tako su, oslanjajući se na tehnologiju nemačkih hemičara s početka veka, Japanci organizovali proizvodnju specijalnih čvrstih niti od kojih se šije posebno jaka odeća specijalne namene. Hitozanski papir trpi vlagu i poseduje baktericidna svojstva.
n
nNa osnovu poliaminosaharida prave se preparati protiv opekotina, a upravo Japanci proizvode flaster protiv opekotina u obliku veštačke kože (Beschitin-W). Hitozan i njegovi derivati pomažu da se smanji nivo holesterola u krvi.
n
nOd njih se prave membrane za aparat „veštački bubreg“. Hitozan se dodaje i u pastu za zube koja se preporučuje kod paradontoze. Sulfati hitozana sprečavaju zgrušavanje krvi, koriste se umesto heparina. Hitozanom se pokrivaju tablete veoma gorkih lekova.
n
nVeoma široku primenu su našli derivati hitozana u biotehnologiji, na praimer kao flokulanti za koncentrovanje ćelija mikroorganizama u prilikom stvaranja imobililizovanih enzima.
n
nU poljoprivredi se hitozan nalazi primenu u dva pravca. On stimuliše stvaranje specifičnih odbrambenih jedinjenja u biljkama i suzbija rast i razmnožavanje patogenih gljiva. Tako, ako semena žitarica tretiramo hitozanom, ona postaju manje podložna gljivičnim oboljenjima. A ako se njime tretiraju listovi biljaka, moguće je osloboditi se takozvane rđe…
n
nI još nešto: hitin je jestiv. Alikil-N-acetil-glukozamin pomaže rast bifidobakterija koje čine do 90% mikroflore odojčadi i mladunčadi životinja. Preporučuje se dodavanje materija sintetizovanih na bazi hitina u mlečne proizvode…
n
n1.U ljudskom organizmu se pod delovanjem mukolitičkih i autolitičkih enzima „Hitozan“ razlaže na niskomolekularne materije, organizam ga lako usvaja. Naučna istraživanja su pokazala da biološko regulatorno svojstvo „Hitozana“ najveće kada se on pretvara u polimer od 6-molekularnih glukozamina.
n
n2.„Hitozan“ se rastvara u kiseloj sredini i pretvara u grupu pozitivnih jona. Molekuli hitina sadrže amino-grupe (NH), baza u reakciji sa kiselinom stvara so. Na primer, u želudačnom soku mogu se dogoditi dole navedene reakcije: R–NH+HCL->R–NH+CL.
n
n3.Oni ima dobar afinitet, stupa u interakcije, srasta sa ćelijama, a njegova glavna komponenta hijaluronska kiselina predstavlja neophodnu komponentu ljudskog organizma.
n
n4.Hitin, pošto se rastvori, postaje želatinozan i ima jaku moć apsorpcije.
n
n5.Hitin je prirodni fibrion, nije toksičan i nema uzgredna dejstva.
n
n6.Hitin ne utiče ni ne jedan određeni organ, već na čitav organizam čoveka.
n
n———————————————————————————————————
n

n

n

n

n

n

n

Ekskluzivne prednosti:
n
n1.Čistoća proizvoda iznosi preko 85% i zato je on efikasan za apsorbovanje svih toksičnih materija. U organizmu hitin se razlaže na 6 niskomolekularnih glukozamina koji imaju optimalnu aktivnost, pa je on zato u stanju da suzbija ćelije raka.
n
n2.Hitin ima afinitet prema ćelijama organizma i sprečava nastanak antigena. Ovaj proizvod je neškodljiv, pošto se ćelije tkiva kože razmnožavaju na hitinu.
n
n3.Hitin predstavlja dijetetsku celulozu sa pozitivnim jonom.
n
n4.Efekat delovanja hitina je stabilan. „Hitozan“ je vrsta dijetetske celuloze, on poseduje sva njena svojstva. Upijajući vlagu od se širi i stiče moć apsorbovanja. Ali, ovaj proizvod nije rastvorljiv i organizam ga ne usvaja.
n
n5.„Hitozan“ pomaže peristaltici sistema organa za varenje, povećava obim pražnjenja, skraćuje vreme prolaska svarenih materija kroz creva, smanjuje pritisak u crevima i usvajanje štetnih komponenata hrane od strane organizma, poboljšava defekaciju, sprečava nastanak raka debelog creva.
n
nZbog svoje strukturne osobenosti proizvod ima posebna lekovita svojstva. Pod dejstvom enzima „Hitozan“ se razlaže i organizam može da ga usvaja. To i jeste crta koja odlikuje optimalno obogaćenu hranljivu celulozu.
n
nSuzbija maligna oboljenja.
n
nProfesor japanskog univerziteta je sproveo jedinstveni eksperiment. On je uspeo da presadi ćelije raka u organizam miševa, usled čega se kod njih pojavilo oboljenje raka kože. Posle zaražavanja miševi su bili podeljeni u dve grupe: prvoj je davan „Hitozan“, a drugoj ne. Eksperiment je pokazao da su kod prve grupe kojoj je davan hitozan ćelije raka nestale, a druga grupa koja nije dobijala preparat je uginula.
n
nIspitivanja na zamorcima su dovela do istih rezultata. Životinje koje su dobijale „Hitozan“ oslobodile su se ćelija raka tako što su ih transformisale u normalne ćelije. U kliničkoj praksi ispitivanja „Hitozana“ takođe su postignuti zadovoljavajući rezultati. Njegovo delovanje na ćelije napadnute rakom izgleda ovako:
n
n1.Hitozan inhibira toksin ćelija raka. Poznato je da posle nastanka malignog oboljenja čovek počinje brzo da gubi težinu. To se događa zbog toga što ćelije raka oslobađaju toksin čije delovanje na organizam dovodi so smanjenja elementa gvožđa u krvnoj plazmi, pa prema tome i do malokrvnosti. Posle toga u organizmu čoveka počinju da se razlažu masti  i čovek gubi apetit. „Hitozan“ se prvo razlaže u crevima na molekularne mikrogrupe, a zatim ga organizam usvaja, a to opet pomaže suzbijanju toksina traka.
n
n2.Oživljuje limfne ćelije koje su sposobne da uništavaju ćelije napadnute rakom. U ljudskom organizmu postoji mnoštvo limfnih ćelija (na primer ćelije NK, ćelije LAK). Njihova jedinstvenost je u tome što su one u stanju da razlikuju normalne ćelije od ćelija napadnutih rakom i da iste uništavaju. To i jeste suština imune funkcije ljudskog organizma. Najveća aktivnost limfnih ćelija na uništavanju malignih oboljenja manifestuje se pri vrednosti pH 7,4. Ali, obično oko ćelija napadnutih rakom postoji kiselija sredina koja sprečava aktivnost limfnih ćelija. Uzimajući „Hitozan“ moguće je korigovati pH ravnotežu u dijapazonu 0,5 jedinica. Samim tim stvara se povoljna sredina za delovanje limfnih ćelija i uništavanje ćelija napadnutih rakom.
n
n3.Sprečava prenošenje ćelija napadnutih rakom. Maligne ćelije se prenose putem krvnih sudova. Zidovi sudova imaju takozvane konjugacione molekule pomoću kojih se i odvija prenos ćelija raka. „Hitozan“ je u stanju da se čvrsto priljubi uz površinu krvnih sudova i da blokira prilepljivanje ćelija raka za krvne sudove.
n
nSmanjuje nivo holesterola
n
nKod povišenog nivoa holesterola u organizmu on se taloži na zidovima krvnih sudova, prouzrokuje lošiju cirkulaciju i izaziva sklerozu arterija. „Hitozan“ može da reguliše nivo holesterola i da ga održava u normalnim granicama. Mehanizam njegovog delovanja izgleda ovako:
n
nSprečava apsorbovanje holesterola u organizmu.
n
nHolesterol koji u organizam dospe preko hrane, pod dejstvom enzima pretvara se u etar holesterola i zatim se u crevima usvaja. Ali, za delovanje enzima potrebni su određeni uslovi, oko holesterola mora postojati izvesna količina žučne kiseline. „Hitozan“ se, pošto se veže za žučnu kiselinu, izlučuje iz organizma. Na taj način oko holesterola ne ostaje dovoljna količina žučne kiseline  i enzimi više nisu u stanju da ga pretvore u etar holesterola koji se lako usvaja u crevima.
n
nSprečava usvajanje masnoća
n
n„Hitozan“ predstavlja grupu pozitivnih jona koji stvaraju branu za usvajanje holesterola. Zato je, ako se uzima „Hitozan“ koeficijent usvajanja masti je veoma nizak. Masti se u organizmu čoveka nalaze ne samo u holesterolu, već i u krvi, u česticama proteina. Zato se kod smanjivanja nivoa masnoća u krvi sadržaj holesterola u organizmu takođe smanjuje.
n
nPomaže transformaciju holesterola
n
nŽučna kiselina je važna komponenta soka za varenje, ona je stvorena od holesterola. Žučna kesa sadrži određenu količinu žučne kiseline. Žučna kiselina se posle učešća u procesu varenja obično usvaja u tankom crevu i vraća u žučnu kesu. Pošto „Hitozan“, koji se vezuje za žučnu kiselinu, sprečava usvajanje holesterola i izlučuje ga iz organizma, da bi se žučna kiselina u žučnoj kesi zadržala na određenom nivou potrebno je u jetri izvršiti transformaciju holesterola. Na taj način nivo holesterola u krvi se sam po sebi smanjuje.
n
nSnižava krvni pritisak
n
nSvima je poznato da kuhinjska so može biti uzrok povećanja krvnog pritiska. To se događa zbog delovanja hlora na organizam čoveka. Druga komponenta kuhinjske soli, natrijum, nema tako štetan uticaj. Radi se o tome da hlor aktivira inertni enzim (ACE) angiotenzina i transformiše ga u angiotenzin. Upravo taj proces izaziva povećanje krvnog pritiska.
n
n„Hitozan“ predstavlja dijetetsku celulozu sa pozitivnim jonom. On se vezuje s hlorom iz kuhinjske soli, koji predstavlja negativni jon, i zajedno s fekalijama izbacuje se iz ljudskog organizma, što sprečava povećanje krvnog pritiska.
n
nObezbeđuje prevenciju dijabetesa.
n
nKlinička ispitivanja su pokazala da je „Hitozan“efikasno sredstvo za prevenciju dijabetesa. Na akademiji za poljoprivredu u Tokiju izvršen je eksperiment u vezi sa određivanje efikasnosti „Hitozana“ kod prevencije i lečenja dijabetesa. Crni pacovi su hranjeni specijalno sastavljenim dodatkom hrani s „Hitozanom“. Rezultat je bio sledeći. Kod pacova koji su patili od dijabetesa, sadržaj šećera u urinu znatno se snizio. Kod dijabetičara je porast šećera u urinu zaustavljen.
n
n„Hitozan“ može da leči opekotine i povrede, kao i da ubrza proces zarastanja rana.
n
nDečak je imao opekotine koje su pokrivale 80% površine kože. Japanski lekari su kod lečenja toga dečaka primenili veštačku kožu načinjenu od „Hitozana“. Posle nekoliko meseci terapije njegova kože se obnovila i bila ista kao i ranije, nije ostao nikakav trag. Za postizanje dobrog efekta postojao su sledeći razlog: veštačka kožu načinjenu od „Hitozana“ ljudski organizam ne odbacuje, a takođe ne izaziva niz drugih problema.
n
nVeštačka koža načinjene od „Hotozana“ i aplicirana na mesto oštećeno opekotinom, lako srasta s telom, pošto je ona po svom sastavu veoma bliska ljudskom organizmu. Nema potrebe za uklanjanjem aplicirane veštačke kože, jer ona lako srasta s ljudskim telom.
n
n„Hitozan“ aktivira ćelije i u velikom broju stvara kolagena tkiva, ova tkiva mogu brzo da se transformišu u kožu tanke strukture, pa zato posle zarastanja opekotine ne ostaju nikakvi ožiljci.
n
n„Hitozan“  zaustavlja krv, sprečava krvarenja. Osim toga, posmatranja su pokazala da on eliminiše bol u predelu rane.
n
nPoboljšavanje funkcije jetre
n
nRezultati istraživanja japanskih naučnika su pokazali da primena „hitozana“ u slučaju poremećaja funkcija jetre daje pozitivan terapijski efekat. Japanski naučnici su zamorcima davali dodatke hrani s visokim sadržajem holesterola. Povećana koncentracije holesterola i neutralnih masnoća u krvi dovela je do stvaranja „masne“ jetre i hepatitisa, a bolesna jetra je dobila crveno-modru boju. Kada su ovim zamorcima počeli da daju „Hitozan“, njihova jetra je dobila raniju smeđu boju, što znači da je u potpunosti ozdravila.
n
nStabilizuje kiselu sredinu, povećava imunitet
n
nPH ravnoteža krvi može da se drži na slabo alkalnom nivou u okviru 7,4. U drugim telesnim tečnostima pH ravnoteža se takođe nalazi u slabo alkalnom stanju – 7,35. Smatra se da telesna tečnost mora biti slabo alkalna, jer u suprotnom lako može doći do bolesti. U drugim telesnim tečnostima, osim krvi, skoro da uopšte nema hemoglobina, koji ima dejstvo da blaži.
n
nPrilikom razmene materija u tečnostima okolomišćinih ćelija u procesu kretanja materija može se pojaviti CO2. Njegova postepena akumulacija dovodi do oksidacije telesnih tečnosti, a sa oksidacijom telesnih tečnosti okolomišćinih ćelija smanjuje se imuna funkcija limfnih ćelija. Time se smanjuje i imunitet, pa organizam čoveka postaje podložniji bolestima. „Hitozan“ se pod dejstvom enzima i bakterija u crevima razlaže i organizam ga usvaja.
n
nPosle uzimanja „Hitozana“ pH ravnoteža tečnosti postaje slabo alkalna, na nivou 7,35. Samom tim dolazi do poboljšanja kisele sredine organizma, što ga čini slabo podložnim bolestima.
n
nApsorbuje i odstranjuje štetne materije iz organizma.
n
nRazvoj nauke i tehnike je čovečanstvu nesumnjivo doneo mnogo prednosti i dobrobiti, ali i mu je takođe naneo nemalo štete. To je pre svega šteta od delovanja teških metala pod čijim uticajem je nastalo mnoštvo neobičnih oboljenja. Na primer, trovanje kadmijumom (Cd), koje izaziva bolove u kostima, ili trovanje živom, koje dovodi do otoka.
n
nSavremena medicina još nije razradila metode lečenja ovih oboljenja, ali je već priznala sposobnost „Hitozana“ da apsorbuje i iz organizma eliminiše teške metale. Kao potvrda toga navešćemo sledeću istorijsku činjenicu: 21. juna 1993. godine japanske novine „ASAHI ŠINBUN“ saopštile su svetu jedinstven slučaj koji se dogodio na teritoriji te zemlje. 1993. godine vlada Rusije je donela odluku da na površinu podigne atomsku podmornicu koja je doživela brodolom.
n
nRuski stručnjaci su u Japanu kupili „Hitozan“ za izradu želatinozne mase. Oni su želeli da njome popune prostor između zidova podmornice i na taj način spreče prodiranje radijacije u atmosferu. Rezultati su premašili sva očekivanja: „Hitozan“ je stvarno eliminisao uticaj zračenja. Taj događaj je bio svetska senzacija.
n
nOtklanja bol u lumbalnom predelu i leđima.
n
nKineska medicina obraća posebnu pažnju na perifernu cirkulaciju. Ona je uvela pojmove kao što su „zastoj krvi“, tj. zastoj krvi i tečnosti, „vodeno trovanje“. Kod „zastoja krvi“ dolazi do usporavanja periferne razmene, telesna temperatura se snižava, čovek pri tome stalno oseća hladnoću i nelagodnost. Pošto ćelije mišića ne dobijaju dovoljnu količinu kiseonika, dolazi do pojave bolova u lumbalnom predelu i leđima. Potrebno je dilatirati najfinije arterije i povećati obim cirkulacije da bi ti bolovi uminuli.
n
n„HITOZAN“ uspostavlja energetsku ravnotežu „Jang – Jin“ putem čišćenja energetskih kanala. Delujući na kanal želuca, debelog i tankog creva, on ih čisti od energetskih blokova u cilju obezbeđivanja slobodne cirkulacije energije.
n
nPreporučuje se u slučaju viška sindroma „Jang“ u kanalu želuca, debelog i tankog creva, pankreasa – slezine, jetre, bubrega i mokraćne bešike.
n
nPoboljšavajući energetsku razmenu organizma, on stimuliše sposobnost tkiva za regeneraciju, što omogućuje uspešnu primenu preparata kod terapije kožnih oboljenja, opekotina, povreda, kao i kod psorijaze, i raka kože.
n
nEnergetska regulacija celokupnog organizma je omogućila obnavljanje imuniteta, zaustavljanje starenja organa i tkiva, normalizaciju nivoa šećera u krvi i holesterola.
n
nIndikacije za primenu:
n

  n

 • n

   n

  • n

    n

   • n

     n

    • oboljenja jetre, uključujući cirozu;
    • n

    n

   • n

   n

  • n

  n

 • n

n

  n

 • n

   n

  • n

    n

   • n

     n

    • kardiovaskularna oboljenja;
    • n

    n

   • n

   n

  • n

  n

 • n

n

  n

 • n

   n

  • n

    n

   • n

     n

    • gojaznost i drugi oblici poremećaja metabolizma lipida;
    • n

    n

   • n

   n

  • n

  n

 • n

n

  n

 • n

   n

  • n

    n

   • n

     n

    • oboljenja sistema organa za varenje, uključujući čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu, disbakteriozu, hronični zatvor, meteorizam;
    • n

    n

   • n

   n

  • n

  n

 • n

n

  n

 • n

   n

  • n

    n

   • n

     n

    • opekotine, rane i druge povrede kože;
    • n

    n

   • n

   n

  • n

  n

 • n

n

  n

 • n

   n

  • n

    n

   • n

     n

    • imunodeficijentna stanja bilo kog porekla;
    • n

    n

   • n

   n

  • n

  n

 • n

n

  n

 • n

   n

  • n

    n

   • n

     n

    • plastična kozmetologija;
    • n

    n

   • n

   n

  • n

  n

 • n

n

  n

 • n

   n

  • n

    n

   • n

     n

    • za dezintoksikaciju organizma za vreme i posle akutnih respiratornih virusnih infekcija, akutnih respiratornih oboljenja i drugih zapaljenskih procesa;
    • n

    n

   • n

   n

  • n

  n

 • n

n

  n

 • n

   n

  • n

    n

   • n

     n

    • rad za kompjuterom, zbog toga što izbacuje višak elektromagnetne energije (preventivna doza – 1-2 kapsule 2 puta nedeljno);
    • n

    n

   • n

   n

  • n

  n

 • n

n

  n

 • n

   n

  • n

    n

   • n

     n

    • u ginekologiji: kod erozije grlića materice (ektopije cilindričnog epitela) – lokalno, u obliku tampona ili vaginalnih kupki;
    • n

    n

   • n

   n

  • n

  n

 • n

n

  n

 • n

   n

  • n

    n

   • n

     n

    • u hirurgiji: za obradu postoperativnih šavova.
    • n

    n

   • n

   n

  • n

  n

 • n

nNačin primene Hitozana:
n
nZa unutrašnju primenu:
n
n1) 2-3 kapsule 1-2 puta dnevno od 5 do 7 časova ujutro i (ili) od 21 do 23 časa ili u jednoj dozi pred spavanje. Popiti sa najmanje 1/2-1 čašom vode, jer može da izazove ili da pojača zatvor.
n
nKod teških intoksikacija: po 1 kapsula na svakih 1,5-2 sata (do 6 kapsula dnevno).
n
nKod učestalih zatvora, čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu, onkoloških oboljenja, sistema organa za varenje „Hitozan“ se uzima bez želatinskog omotača i to tako što se sadržaj kapsule rastvori u 0,5 – 1 čaše mlake vode i u nju se doda 20 kapi limunovog soka.
n
nU programima smanjenje težine: uzimati po 2 kapsule 3 puta dnevno, 20 min. pre jela, poštujući režim uzimanja tečnosti – piti dodatno 1-1,5 litar vode dnevno.
n
nNe uzimati istovremeno sa drugim BAD, jer to može da spreči njihovo usvajanje. Interval između uzimanja „Hitozana“ i drugih BAD  treba da bude najmanje dva sata.
n
n2) U ekstremnim situacijama, dozvoljeno je da deca mlađa od 12 godina uzimaju „Hitozan“ i to na sledeći način:
n
n– deca od 3 do 7 godina (u slučaju disbakterioze, holecistitisa, prehlada): 1 kapsulu (bez omotača) usuti u čašu i dodati 20 kapi limunovog soka, promešati i ostaviti da odstoji 15 minuta, zatim doliti 200 ml mlake vode, promešati i davati detetu po 1 kafenu kašičicu na svakih 30 minuta (ukupno 1-2 dana), poštujući režim uzimanja tečnosti.
n
n– deca od 7-12 godina: po 1/2 kapsule 1-2 puta dnevno piti sa zakiseljenom vodom 5-7 dana poštujući režim vode.
n
nZa lokalnu i spoljnu primenu:
n
n1) U hirurgiji: kod opekotina, rana, obrade postoperativnih šavova pripremiti slabo kiseli rastvor (20 kapi limunovog soka u 50 ml vode), usuti sadržaj 2-4 kapsule i naneti na površinu rane. Ne treba uklanjati niti spirati ovaj rastvor sa rane.
n
nNa ranu možete staviti sadržaj „Hitozana“ iz kapsule u suvom obliku.
n
n2) U ginekologiji: rastvor „Hitozana“ (1 kapsula u 20-30 ml vode) koristi se kod erozije grlića materice, u vidu vaginalnih kupki ili tampona koji se stavljaju u vaginu preko noći 20-25 dana, pošto se prethodno ispere antilipidnim čajem.
n
n3) U kozmetologiji: losion od „Hitozana“ pomaže da se otkloni suvišni sloj mrtvih ćelija epitela, jača, zateže i čini kožu elastičnom. Rezultat je vidan već posle 4 upotrebe.
n
nSpravljanje losiona:
n
n– uzeti 5-7 kapsula „Hitozana“ bez omotača. Postepeno dodavati 50 ml vode, dobro promešati;
n
n– uzeti 3 grama limunske kiseline, postepeno dodavati 30 ml vode i dobro promešati;
n
n– pomešati rastvor „Hitozana“ s rastvorom limunske kiseline – u pripremljenu smesu postepeno dodavati 20 ml vode.
n
nPripremljen losion ravnomerno naneti na kožu lica, vrata, gornje trećine grudnog koša i ostaviti 10-15 minuta, ponavljati tri dana. Od četvrtog dana treba nanositi losion na kožu svaka 2 sata. Ispirati tekućom vodom, bez trljanja. Zatim nežnim pokretima naneti kremu.


n
nDoziranje: između obroka uzimati po 1-2 kapsule 2 puta dnevno ili jednom 2-4 kapsule, popiti sa čašom mlake vode (do 40°C).
n
nNajblaži način uzimanja: pomešati sadržaj kapsule u 1/2 čaše mlake vode s limunovim sokom, ostaviti da odstoji 5 minuta i popiti. U programima za smanjenje telesne težine – uzimati 20 min pre jela, pri čemu treba piti najmanje 2 litra tečnosti na dan.
n
nTrajanje programa: 1-3 meseca
n
nPakovanje: 100 želatinskih kapsula.
n
nTIENS Hitozan isporučujemo putem PostEkspresa za područje Srbije a za Beograd po dogovoru.
n
nMogućnost isporuke i za zemlje u okruženju: Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija  i Makedonija
n
nDetaljnije o TIENS Hitozanu možete preuzeti BESPLATNO  E-book  klikom na dugme
n
nDubravka, penzioner.
n
nNakon 10 meseci korišćenja TIENS preparata (hitozan, kapsule lepote … rešila svoj problem sa psorijazom. Godinama bezuspešno pokušavala rešiti problem. Pogledajte sliku njenih ruku pre i posle Tiensa.
n

###### AKO VAM SE SVIDEO ČLANAK O HITOZANU VI LIKE  ########

n

P.S. #####AKO  VAM SE  BAŠ SVIDEO VI  SHARE#####

nCENA 5440.00
n

Za dodatne informacije o ovom proizvodu, kao i o načinu njegovog poručivanja popunite sledeću formu:

n
n

n

Sve proizvode sa sajta www.Top-ShopOnline.com možete dobiti na kućnu adresu za Srbiju a za Beograd kako se dogovorimo.

n

Proizvode isporučujemo u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Hrvatska, Makedoniji, Sloveniji i dr.

n

Proizvode  sa sajta www.Top-ShopOnline.com možete kupiti samo od distributera kompanije.
npozovite već danas – 00 381 63 342 380

n
n


n

n

 

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *